Wednesday, 26 March 2014

Perbezaan Takaful & InsuransINSURANS   TAKAFUL
Bayaran yang dikenakan dipanggil Premium.   Caruman (diakadkan).
> Bayaran dimasukkan kedalam akaun syarikat.   > Akaun dibuka diatas nama penyumbang :     (i) Akaun DPP   (ii) Akaun DRP
     
> Pengeluaran boleh dibuat (Pinjaman) dan dikenakan Faedah (Riba). Perlu bayar balik   > Pengeluaran dari akaun DPP dan tidak perlu bayar balik. Dibenarkan minima baki RM50.
     
> Perlindungan ada lien (sekatan). Mengikut tahun dan syarat.   > Di akad dan dilindungi khairat serta merta (100%).
     
> Perlu post mortem sekiranya berlaku kematian.   > MAJLIS FATWA KEBANGSAAN KALI ke 8       (24 September 1984) post mortem mayat HARAM.
     
> Tiada pengawasan syariah & merupakan pelaburan yang meragukan.   > Pengawasan Majlis Syariah menentukan perjalanan pelaburan HALAL mangikut syarak.
     
> Bayaran premium lewat (14hari) dikenakan faedah (RIBA).   > Sumbangan sama seperti biasa.
     
> Muzakarah Fatwa Kebangsaan kali ke 16          (15 Feb 1979) memutuskan insurans nyawa adalah HARAM kerana terdapat unsur Gharar, Riba & Judi.   > HALAL kerana mengikut hukum syarak.
     
i) Surender Bawah 3 Tahun RM'0'                    ii) Surender 3 Tahun Ke atas RM = 25%    (jumlah yang sudah dilaburkan).                  Serah Hak bawah 3 Tahun atau lebih. Semuaakaun terkumpul dan mudharabah akan diserah 100%.